Kontingent - bestyrelse

Kontingent , bestyrelse, vedtægter og generalforsamling

Kontingentet m.v.

Kontingentet opkræves årligt, det udgør for 2024:

Almindeligt kontingent: 350 kr (enkelt medlememr)
Familiekontingent ( husstands kontingent): 600 kr
Abonnement kun på Turcyklisten: 100 kr.
Et abonnement på Turcyklisten er inklusive i almindeligt og familie kontingentet.

Formanden Knud Hansen kontaktes per. E-mail til:
Kasserer Flemming Nielsen kontaktes på telefon 43644903 eller per E-mail:

Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker ved at sende årets kontingent til foreningens giro konto: 5 71 38 46 Turcyklisterne  c/o Flemming Nielsen, Nyvej 4 B, 2620 Albertslund;
Husk at skrive din adresse og gerne telefon nummer og E-mail adresse på afsender informationen.
Øvrige betalinger til foreningen sker også til ovennævnte giro konto.

Instruks ved brug af netbank:
Vælg indbetalingskort type 01, og konto: 5 71 38 46
Alternativt brug kontooverførsel: reg. nummer: 1551 konto 5 71 38 46
Pga. prisstigning har vi ikke mere Mobilpay,

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen og består af 5 medlemmer:

Formand Knud Hansen Knud Hansen, formand

Flemming Nielsen Flemming Nielsen, kasserer

Lis JakobsenLis Jakobsen

BirgitBirgit Rudoph og

Aksel Koplev Aksel Koplev

Den daglig drift af foreningen varetages af Formanden og Kasseren.
Bestyrelsen holder kun et eller to møder om året.
For et gøre foreningens handlemåde i forskellige sager transparent og kendt af alle medlemmer, har bestyrelsen i foråret 2018 udformet et sæt nedskrevne regler eller retningslinier for klubbens drift, de kan læses her (word dokument)
Bestyrelsen støttes af en række udvalg eller arbejdsgrupper, som varetager næsten alle praktiske forhold, såsom afholdelse af klubmøder, redaktion af medlemsbladet og fremstilling af denne hjemmeside.
Særligt bør nævnes at det er medlemmerne, som står for tilrettelæggelsen af sæsonens program:
Hvert år i slutningen af oktober, afholdes vores turplanlægnings møde, hvor alle kan komme med forslag til de ture og aktiviteter, som de selv vil arrangere på mødet koordineres koordineres aktiviteterne, så de ikke falder over hinanden.

Vedtægter, regnskab og generalforsamling

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned og følger foreningens vedtægter.
På generalforsamlingen fremægges og godkendes regnskabet for det forgangne år og budgettet for det kommende år.
Alle valg sker på generalforsamlingen.
Referat af den seneste generalforsamling (november 2023)
Regnskab for 2022-2023
Budget for 2024 og sammenligning med de foregående år.
Generalforsamlingen 2024 afholdes november. Egentlig indkaldelse foreligger i september

Fremstillet med programmer og temaer fra w3.css og Jalbum

Copyright: Foreningen Turcyklisterne 2019 -