TURCYKLISTERNE

Bestyrelse, generalforsamling og kontingent

 

Bestyrelsen består af 5 personer som tegner klubben med hensyn til økonomi og daglig drift.

Den består af formanden, kassereren og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har per november 2018 disse medlemmer:
Knud hansen   (Formand)
Flemming Nielsen (Kasserer)  
Aksel Koplev
Erik Carlsen
Birgit Rudolph

Alle aktiviteter tager sit udspring hos de enkelte medlemmer af Turcyklisterne, der hver især bidrager med ideer og opbakning til cykelture, klubmøder og ferieture.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned og følger foreningens vedtægter.  På generalforsamlingen fremægges og godkendes regnskabet for det forgangne år og budgettet for det kommende år.

Alle valg sker på generalforsamlingen.

Den daglig drift af foreningen varetages af Formanden og Kasseren. Bestyrelsen holder kun et eller to møder om året. For et gøre foreningens handlemåde i forskellige sager transperant og kendt af alle medlemmer, har bestyrelsen i foråret 2018 udformet et sæt nedskrevne regler eller retningslinier for klubbens drift, de kan læses her (word dokument)

Læs Regnskabet for 2017/2018
Læs referatet af den seneste generalforsamling (november 2018)


Tilrettelæggelsen af det kommende års aktiviteter sker derimod på et separat medlemsmøde, typisk i november måned, hvor de enkelte medlemmer kommer med deres bidrag til en aktivitet vedkommende ønsker at gennemførere.

Alt dette bringes så i vores klubblad Turcyklisten. Bladet er vores primære vindue ud mod alle medlemmerne. Se mere om bladet under Turcyklisten

Formanden Knud Hansen kontaktes per. E-mail til:
Kasserer Flemming Nielsen kontaktes på telefon 43644903 eller per E-mail:

Indmeldelse:

Indmeldelse i foreningen sker ved at sende årets kontingent til foreningens giro konto: 5 71 38 46 Turcyklisterne  c/o Flemming Nielsen, Nyvej 4 B, 2620 Albertslund  Husk at skrive din adresse og gerne telefon nummer og E-mail adresse på afsender informationen.

Øvrige betalinger til foreningen sker også til ovennævnte giro konto.

Kontingent:

Kontingent  for hele året  2019: (Jo før du melder dig ind jo mere får du for pengene)
Almindeligt kontingent: 350 kr.
Familie kontingent (husstand): 600 kr.
Abonnement på Turcyklisten 100 kr.

Instruks ved brug af netbank:

Vælg indbetalingskort type 01, og konto: 5 71 38 46
Alternativt brug kontooverførsel: reg. nummer: 1551 konto 5 71 38 46

Fra januar 2019 har vi også fået Mobilpay, numret er:77493