Lukketur 28/10/07

Start slideshow
lukketur 2007_0004 Nyhavn
1
Nyhavn
lukketur 2007_0006 Start opstilling
2
Start opstilling
lukketur 2007_0007 Der spadseres genenm Nyhavn
3
Der spadseres genenm Nyhavn
lukketur 2007_0009 Turlederen udleverer doping
4
Turlederen udleverer doping
lukketur 2007_0012 På vej genenm Amager strandpark
5
På vej genenm Amager strandpark
lukketur 2007_0013 Amager strandpark
6
Amager strandpark
lukketur 2007_0014 Mere Amager strandpark
7
Mere Amager strandpark
lukketur 2007_0017 Eftermiddags kaffe
8
Eftermiddags kaffe