TURCYKLISTERNE

Ture i weekenden


Åbningsturen Søndag den 31. marts

Mødested Trangravsbroen over Chr. Havns kanal
Mødetid kl. 10:00
Turlængde  Max. 40 km. I alt, retur til Sjællandsbroen 
Tempo km/t
Turledere Vibeke 26289012 og Johan 24463766
Bemærk Turen slutter ved Sjællandsbroen

Vi starter med at bese og evt. bestige skibakken på Amagerforbrænding. Så zig-zagges for det meste langs metroen til Kastrup, hvor en speciel kondibane kan afprøves.
Tæt på lufthavnen spises medbragt frokost i Havnehytten. Øl/vand købes samme sted!!
 
Vi fortsætter ad Kystvejen m.v. og får kaffe/kage i Dragør Golfklub, som ligger tættere på Kongelunden end på Dragør.
Så finder vi en yderst fornuftig rute mod Sjællandsbroen, eller hvad der nu passer bedst.
De bedste forårshilsener fra Vibeke og Johan.