TURCYKLISTERNE

Ture om hverdagen


Fængselsmuset: Tirsdag d. 6. marts

Mødested Fængselsmuseet Vester fængsel
Vestre Kirkegårds Allé 1a,
2450 København SV
Mødetid Kl : 10:00
Turleder Jens Spelmann 21176003
Bemærk Entreeen til muset koster 20 - 30 kr afhængig af deltagerantallet

Vi starter med en rundvisning på dette spændende museum.

NYT!!: Vi slutter turen med at spise i Absalons Kirke. Her kan man få en frokost 50 kr. https://absaloncph.dk
Kirken ligger i gå afstand fra museet.


Rundtur i det gamle København: Torsdag d. 5. april

Mødested Kultorvet foran det tidligere Hovedbibliotek
Mødetid kl: 10:00
Turledere Merete Jørgensen 2982 5183 og
Knud Hansen 2343 7051
Bemærk Tilmelding påkrævet senest 3. april

Vi går gennem de små gader og stræder.
Den medbragte frokost indtages undervejs.
Kaffen og kagen håber vi kan indtages i Admiral Gjeddes Gård i Store Kannikestræde, hvor der er rester af det rigtig gamle København.
Mere information følger senere.