TURCYKLISTERNE

Flerdags- og ferieture


Mallorca 2018: Første uge i maj


Det er ikke for tidligt at sætte kryds i kalenderen første uge i maj 2018 for mallorcaturen for jer som gerne vil med.
Det er dog i skrivende stund for tidligt at lægge os helt fast på eksakte dato og vælge hotel.

Det vil først ske til oktober. Vi satser for næste år på samme område ved Muro som de foregående to år. Der vil komme detaljeret program i næ-ste nummer af Turcyklisten.
Ligesom sidste år vil jeg udsende nyhedsbreve med løbende information, så snart vi har fastlagt detaljerne.
Brevene vil blive sendt til jer som var med i år og til alle som beder om det.


Ring eller skriv til mig hvis i vil med på nyhedsbrevet.
Hilsen Aksel