Turkalenderen

Nyheder på siden og fra foreningen

Aflysninger

Se oversigt på forsiden

December 2023

Hjemmesiden er opdateret med Turcyklisten 2023-4
Desuden er den opdateret med turer og arrangementer frem til april 2024.
Endelig er der også weekend og ferieture til Helsingør, Midtsjælland og Spanien på programmet

Nyt på hjemmesiden november 2023

Turkalenderen 2024

Turkalenderen 2024 er nu på hjemmesiden

Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen november 2023 samt regnskabet for 2022 - 2023 og budget for det kommende år er nu på hjemmesiden

Flere nye billeder i vores album

Her i november er der kommet en mængde nye billeder fra sommerens og efterårets mange aktiviteter.
En særlig tak til Gitte for hendes mange billeder.

Hjemmesiden

Menuen på hjemmesiden har været væk en ugestid her i november, det skulle nu være rettet,
skulle der stadig være problemer, så skriv til webmaster

Generalforsamling 2023

Der er til generalforsamlingen ikke kommet noget forslag til beslutning , punkt 4 i indkaldelsen udgår
Dagsordnen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning. Ved Knud.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget 2023/2024. Ved Flemming Link til regnskab med budget.
4. Behandling af indkomne forslag – udgår ingen modtaget
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Formanden er på valg i ulige år. Knud er således på valg
Kasseren er på valg i lige år, Flemming og er således ikke på valg.
De menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. På valg er Aksel, Birgit R og Lis Jakobsen
Suppleanter: Mariann Jørgensen og Børge – Børge genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Toni i stedet
7. Valg af revisor og suppleant.
På valg er Jens Spellman, og suppleanten Toni – Toni genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Børge i stedet.
8. Nedsættelse af udvalg.
På valg:
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev
Bladudsendelse: Flemming Nielsen
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev
Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Nielsen Hanne og Gitte
Klubaftenkoordination: Johan Knudsen og Jens Spelmann.
Turplanlægningskoordinator: Johan Knudsen
Nytårsfrokost: Nyvælges hvert år, mariann har lovet at være tovholder
9. Eventuelt.
Knud vil orientere om tilbud om tur til Spanien i efteråret 2024.

15. oktober: Hjemmesiden er d.d. opdateret med indhold fra Turcyklisten nr. 3 2023.

Jeg skal beklage at det først er sket nu, hilsen Aksel

Langtidsferie med Ruby rejser og Mariann

Langtidsferie med Ruby rejser til Costa Blanca okt/nov 2023.

Pris pr pers 11.988 kr i delt 2-værl lejlighed.
Pris pr pers 16.998 kr alene i 2-værl lejlighed.
(læg 1000 kr til begge priser for altan, da værelser uden altan er booked)
Læs mere under weekend og ferieture

Interesseret - så kontakt mig hurtig.
Vh Mariann
Mobil 28835730

Vi er nogen af klubbens medlemmer, som har været på skitur til Gjendesheim i Norge. En række billeder herfra kan du se ved at følge linken ovenfor.

Hvor intet andet står, er billederne taget af aksel.

Fremstillet med programmer og temaer fra w3.css og Jalbum

Copyright: Foreningen Turcyklisterne 2019 -