Turkalenderen

Nyheder på siden og fra foreningen

Generalforsamling 14. november

Der er ikke kommet nogen forslag til behandling under punkt 4

Dato for julemødet

Julemødet afholdes onsdag 11. december

Vi har fundet plads til det årlige julemøde dagen før planlagt i turkalenderen, nemlig onsdag 11. december.
Stedet er lokale 204 i EnergiCenter Voldparken og mødet starter som sædvanlig kl 18:30

Vi her fået nyt klublokale på Energicenter Voldparken

Oktober mødet og fremtidige møder holdes på vores nye sted: Energicenter Voldparken Kobbelvænget 65 i Husum

I jagten på et brugbart klublokale har vi fundet frem til EnergiCenter Voldparken, som er beliggende på Voldparkens gamle skole, Kobbelvænget 65 i Husum. Her er mødelokaler, køkken og andre faciliteter og vi er meget velkomne.
Der er flere lokaler, som er egnede til vores formål; men ikke alt er ledigt på vores datoer. Vi vil normalt være i lokale 204 på anden sal. Til turplanlægningsmødet har vi booket Køkkenet, som er et stort møderum med tilhørende køkkenfaciliteter.
Stedet har både cykelskur og plads til parkering. Man kommer først ind til en forhal, så skal man op ad 2 sæt trapper. Når du er kommet op på 2. sal skal du gå til venstre og ned ad en lang gang, lokale 204 og Køkkenet ligger begge så på højre hånd et stykke nede.
Vær opmærksom på:
• Alle døre låses kl. 20:00, så man skal bruge nøglebrik for at komme ind hvis man kommer sent eller er gået ud.
• Om torsdagen i oktober (og måske igen til foråret) er der folkekøkken, hvor man kan få aftensmad for en 50er. Det er en mulighed; men betyder også at forhallen er fuld af spisende gæster når vi kommer.
Du kan læse mere om EnergiCenter Voldparken på deres hjemmeside
Planen for de kommende møder ser således ud:
Klubmødet torsdag 10. oktober: Lokale 204
Turplanlægningsmødet torsdag 24 oktober: Køkkenet
Generalforsamlingen torsdag 14. november: Lokale 204.
Julemødet i december. Der er fuldt booket på denne dato, så vi flytter til en anden dag, mere information senere.

15 september:

Siden er opdateret med indholdet af Turcyklisten 2019 nr. 3 m.v.
Bladet, som er på vej til medlemmerne, kan allerede nu hentes under menupunktet Turcyklisten.

Fremstillet med programmer og temaer fra w3.css og Jalbum

Copyright: Foreningen Turcyklisterne 2019 -