TURCYKLISTERNE

Klubmøder


Torsdag den 11. oktober:  Klubmøde


Torsdag den 25. oktober: Turplanlægningsmøde

Mødested Sankt Annæ Gymnasium
Mødetid kl. 18:30
Turleder Johan Knudsen
Tilmelding NB: Tilmelding til Johan senest mandag den 22. oktober. eller pr. telefon.

Som de senere år serveres der aftensmad til deltagerne. I år med ny kok!
Tilmelding af hensyn til spisningen.
Alle som kan og vil bidrage til det kommende års ture ud i det hvide, grønne, gule, grå og smukke Danmark, opfordres til at møde frem og fortælle om turen og deltage i planlægningen.


Torsdag den 8. november:  Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2018 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 8. november 2018, kl. 18.30. 
 
Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, Valby, lokale B 210. 
Der serveres kaffe og kage. 
 
Dagsorden (iflg. vedtægterne): 
1.    Valg af dirigent og referent 
2.   Bestyrelsens beretning 
3.   Regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget. 
4.   Indkomne forslag 
5.   Fastsættelse af kontingent for 2019 
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
7.   Valg af intern revisor og -suppleant 
8.   Nedsættelse af udvalg 
9.   Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før (det vil sige torsdag den 18/10).
 
Indkomne forslag offentliggøres på Turcyklisternes hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne    
Knud Hansen


Torsdag den 13. december: Julemøde

Der serveres glögg, julekage og vises billeder


Torsdag den 10. januar 2019: Klubmøde

Jan Mogensen fortæller og viser billeder fra en rejse til det sydlige Balkan.

Det sydlige Balkan  - kultur, natur og historie

Jan Mogensen fortæller og viser billeder fra hans tur til Bosnien, Montenegro, Kosovo og Albanien i sommeren 2017. Fortællingen starter i det stadig krigsmærkede Sarejevo, og derfra rejser han ind i det nordlige Montenegro, hvor en vandretur i Durmitor Nationalparken blev mere strabadserende end forudset.
Efter de forhåndenværende transportmidlers princip gik det videre mod Plav, som ligger tæt ved fødderne af de bjergmassiver der danner grænsen til både Albanien og Kosovo. Her tog Jan endnu engang rygsækken på nakken, og begav sig op i de smukke bjerge, inden han nåede Tirana og et par andre spændende albanske byer. Uanset om man er til natur, kultur eller historie, er det lande som er et besøg værd.