TURCYKLISTERNE

KlubmøderTorsdag 12 Oktober.

Almindeligt møde


Torsdag 26 oktober: Turplanlægningsmøde.

Afholdes traditionen tro den sidste torsdag i oktober måned i klublokalet.
 
Start: kl. 18:30. Der sluttes af med hygge, vin og ost.
 
Alle som kan og vil bidrage til det kommende års ture ud i det hvide, grønne, gule, grå og smukke Danmark opfordres til af møde frem og fortælle om turen og deltage i planlægningen. Der vil nok være en lille overraskelse, men kun fremmøde bliver indviet!


Torsdag 9. november: Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 9. november 2017, kl. 18.30


Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på Sankt Annæ Gymnasium,
Sjælør Boulevard 135, Valby, lokale B 210.

Der serveres kaffe, kage, øl og vand.
 
Dagsorden (iflg. Vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2018
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af intern revisor og suppleant
9. Nedsættelse af udvalg
10. Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (det vil sige torsdag den 26.10). Indkomne forslag offentliggøres på Turcyklistenes hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, Knud


Torsdag 14. december: Julemøde

Der serveres Glögg, julekage og vises billeder


Torsdag i januar 2018 almindeligt møde


Lørdag 27. januar 2018: Nytårsfrokost

Reserver dagen, mere information kommer til december