TURCYKLISTERNE

Referat og regnskabs arkiv


Her finder du et arkiv med link til foreningens regnskaber og til referater af general forsamlingerne

Regnskab 2017 - 2018
Generalforsamling 2018
Budget og regnskabs oversigt

Turcyklisternes regelsamling marts 2018

Regnskab 2016-2017
Generalforsamling 2017
Turcyklisternes vedtægter revideret per nov. 2017

Regnskab 2015-2016
Generelforsamling 2016
Turcyklisternens vedtægter revideret per nov. 2016


Regnskab 2014-2015
Generalforsamling 2015
Turcyklistenes vedtægter ændret per okt. 2015

Regnskab 2013-2014
Generalforsamling 2014

Regnskab 2012-2013
Generalforsamling 2013

Regnskab 2011-2012
Generalforsamling 2012

Regnskab 2010-2011
Generalforsamling 2011

Regnskab 2009-2010
Generalforsamling 2010
Turcyklisternes vedtægter ændret per okt. 2010

Regnskab 2008-2009
Generalforsamling 2009

Turcyklisternes vedtægter per okt. 2006

De ældre referater og regnskaber er som regel trykt i Turcyklisten nr 4 for det pågældende år.

Bladarkivet

Turcyklisten 2005 - 2014
Turcyklisten 1995 - 2004
Turcyklisten 1985 - 1994
Turcyklisten 1975 - 1984